תמונות

Press event photo

מנהלת הפיתוח העסקי הגב' לנה אלנר ביחד עם מר חנן פרידמן ב- COP 25 מדריד,ספרד.

Press event photo

מר חנן פרידמן נואם בכנס כחלק מהפאנל של מומחי תחבורה ירוקה ב-COP 25 מדריד, ספרד.

Press event photo

חברת Trucknet Enterprise נבחרה בפעם השנייה להציג את הפתרון בכנס האקלים הבינלאומי של מדריד COP 25.

Press event photo

אירוח 100 חברי פרלמנט מצרפת בירושלים בכנס השנתי של רשות החדשנות בישראל לשנת 2019 . מר פרידמן ביחד עם הגב אניה אלדן, סמנכ"ל רשות החדשנות.